8M

CERMI Dones CV

 

La Fundació CERMI DONES és una organització sense ànim de lucre l’objectiu fonamental del qual és afavorir les condicions perquè les dones i xiquetes amb discapacitat, així com les dones i mares assistents de persones amb discapacitat, puguen gaudir plenament i en igualtat de condicions de tots els drets humans i llibertats fonamentals.

Sobre CERMI Dones

La Fundació naix l’any 2014 de la preocupació expressada per gran part de la societat civil organitzada entorn de la desigualtat de gènere que també es produeix en aquest sector de la població i davant la necessitat d’aprofundir en el coneixement i en l’articulació de respostes a aquestes situacions de discriminació.

La Fundació defensa la igualtat efectiva de les dones i xiquetes amb discapacitat des d’una perspectiva dels drets humans, aplicant el contingut de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, posant l’accent principalment en els principis de no discriminació, igualtat d’oportunitats, inclusió en la comunitat, vida independent i acció positiva i promovent al seu torn l’apoderament individual i col·lectiu de les dones i xiquetes amb discapacitat.

8M_3
8M_2
editorial

EQUIP HUMÀ

Som

Jiyoung Kim

author

Som

Amir Blume

Designer

Som

Esme Lopez

Developer

Anastasia Dorovna

Editor

Som

MISSIÓ

La missió de la Fundació CERMI Dones consisteix a representar i defensar a les dones i xiquetes amb discapacitat i a les mares i cuidadores de les persones amb discapacitat, per a garantir els seus drets i i inclusió, així com millorar les seues condicions de vida i ciutadania.

VISIÓ

La Fundació CERMI Dones aspira a convertir-se en el referent instrumental d’actuació del moviment CERMI en relació amb les dones i les xiquetes amb discapacitat, així com de les mares i cuidadores de persones amb discapacitat, donant suport al CERMI en l’objectiu prioritari d’avançar en la seua igualtat plena i efectiva.

VALORS

Els valors que inspiren i orienten l’actuació de la FUNDACIÓ CERMI DONES són els mateixos que inspiren al CERMI, i concretament aquells que sustenten la Convenció Internacional sobre els Drets dels Persones amb Discapacitat i la Convenció sobre l’Eliminació de tota forma de Discriminació contra la Dona, i altres instruments internacionals sobre drets de les dones, i a més i en concret els d’unitat, respecte a la diversitat, independència i neutralitat polítiques o ideològiques, igualtat entre dones i homes, funcionament democràtic, participació, transparència, qualitat, bon govern, comportament ètic i solidaritat social.